Hizmetlerimiz

İÇ DENETİM İç denetim organizasyonunun yapılandırılması ve kontrolü Sistematik iç denetime tabi tutulmayan, şirketler, mali açıdan önemli risk altındadır. Bir kuruluş büyüdükçe bu risk ayni oranda artmaktadır. Etkin bir iç mali denetim sistemine haiz olmayan kuruluşlar, farkına varmadan büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Ta...

Hizmetlerimiz

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Ç...