Hizmetlerimiz

  • İÇ DENETİM

İç denetim organizasyonunun yapılandırılması ve kontrolü

Sistematik iç denetime tabi tutulmayan, şirketler, mali açıdan önemli risk altındadır. Bir kuruluş büyüdükçe bu risk ayni oranda artmaktadır. Etkin bir iç mali denetim sistemine haiz olmayan kuruluşlar, farkına varmadan büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Tatminkar bir iç denetim organı tesis etmemiş olan işletmeler mal sahiplerinin yönetim ve kontrolunda (management and control) olsalar bile bilinçli veya bilinçsiz suistimale uğrama riskinden kurtulamazlar.


İç denetim konusunda YÖNELİM LTD.ŞTİ.’nin sunabileceği hizmetler hakkında lütfen bize ulaşınız.

  • MUHASEBE

Muhasebe denetimi - raporlanması

Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması

Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi

Sosyal Sigortalar Kurumu beyannamelerinin hazırlanması

Ücret bordrolarının hazırlanması

Muhasebe kayıtlarının revizyonu

Finansal tabloların hazırlanması, geliştirilmesi

Mali analiz ve raporlama

  • YÖNETİMSEL YAPILANMALAR-DANIŞMANLIK

Süreçlerin denetimi ve sistem analizi

Yeniden yapılandırma

Raporlamalar ile bilgilendirme sürekli-aralıklı

Maliyet sistemleri kurulum projeleri ve eşlik

Yönetimsel rapor sistemleri kurulum projeleri ve eşlik

Belirlenen ihtiyaçlara göre çözüm önerileri geliştirme

Bütçe Sistemleri Kurulumu Kontrol ve Revizyon

  • EĞİTİM HİZMETLERİ

Muhasebe personelinin eğitimi

Yönetici eğitimi

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi